Ši vartotojo asmens duomenų privatumo politika (toliau - privatumo politika) taikoma visai informacijai, kurią "TurboCentras UAB" tinklalapiai gali gauti apie naudotoją naudodamiesi įmonės interneto svetaine.

1. TERMINŲ APIBRĖŽIMAS

1.1. Šioje privatumo politikoje vartojami šie terminai:

1.1.1. Bendrovės "TurboCentras" svetainės administracija (toliau vadinama "administracija") – įgalioti bendrovės "TurboCentras" darbuotojai, kurie tvarko naudotojo asmens duomenis.

1.1.2. "Asmens duomenys" – bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su konkrečiu arba nustatytu asmeniu (asmens duomenų subjektas, vartotojas).

1.1.3. "Asmens duomenų tvarkymas" – tai bet koks veiksmas (operacija) arba veiksmų (operacijų) rinkinys, atliekamas naudojant automatizavimo priemones ar nenaudojant jų su asmeniniais duomenimis.

1.1.4. "Asmens duomenų konfidencialumas" – reikalavimas, kad operatorius ar kitas asmuo, kuris turi prieigą prie asmens duomenų, laikytųsi reikalavimo neleisti jų platinti be asmens duomenų ar kitų teisinių priežasčių sutikimo.

1.1.5. "Svetainės naudotojas" (toliau vadinamas "naudotojas" arba "vartotojas") – asmuo, kuris turi prieigą prie svetainės ir naudoja svetainę per internetą.

1.1.6. "Cookies" arba "Slapukas" – tai yra mažas duomenų rinkinys (failas), išsiųstas serveriu ir saugomas vartotojo kompiuteryje, kurį vartotojo naršyklė kiekvieną kartą siunčia į svetainės serverį HTTP/HTTPS užklausoje, kaskart bandydami atidaryti svetainės puslapį.

1.1.7. "IP adresas" – yra unikalus tinklo mazgo (kompiuterio) adresas kompiuterių tinkle, pastatytas naudojant IP protokolą.

1.1.8. "Svetainė" – bendrovės "TurboCentras" tinklalapiai, esantys šios įmonės domenų varduose, iš kurių vienas puslapis šiuo metu peržiūrimas.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Naudojant svetainę vartotojas reiškia, kad priima šią privatumo politiką ir vartotojo asmens duomenų apdorojimo sąlygas.

2.2. Jei vartotojas nesutinka su privatumo politikos sąlygomis, jis turi nutraukti svetainės naudojimą.

2.3. Ši privatumo politika taikoma tik "TurboCentras" svetainėms. Bendrovės "TurboCentras" svetainė nekontroliuoja ir nėra atsakinga už trečiųjų šalių svetaines, į kurias vartotojas gali pereiti naudojant "TurboCentras" svetainėje esančias nuorodas.

2.4. Svetainės administracija netikrina bendrovės "TurboCentras" svetainės naudotojo pateiktų asmens duomenų tikslumo.

3. PRIVATUMO POLITIKOS OBJEKTAS

3.1. Ši privatumo politika nustato svetainės administracijos įsipareigojimus neatskleisti asmens duomenų konfidencialumo ir nustato asmens duomenų apsaugos režimą, saugant duomenis, kurias naudotojas, pateikia svetainės administracijai, registruodamasis svetainėje arba pateikdamas užsakymą dėl prekių pirkimo.

3.2. Asmens duomenis, kuriuos leidžiama tvarkyti pagal šią privatumo politiką, vartotojas pateikia užpildydamas TurboCentras tinklalapiuose pateiktas registracijos formas ir pateikia šią informaciją:

 • vartotojo vardą ir pavardė;
 • vartotojo kontaktinis telefono numeris;
 • vartotojo elektroninio pašto adresas (e-mail);
 • prekių pristatymo adresą;
 • vartotojo gyvenamoji vieta;
 • vartotojo kompiuterio IP-adresą.

3.3. Svetainė apsaugo šiuos duomenis, kurie automatiškai perduodami, kai lankotės svetainės puslapiuose:

 • IP adresą;
 • informacija iš slapukų failo;
 • informacija apie naršyklę (arba kitą programą, kuri naudoja svetainę);
 • prieigos prie svetainės laiką;
 • aplankytų svetainės puslapiu adresus;
 • svetainės "referrer" (ankstesnio puslapio adresas).

3.3.1. Vartotojo slapukai naudojami griežtai tikslams, nurodytiems šios privatumo politikos punkte 4. Išjungus slapukus, negalėsite pasiekti tam tikrų svetainės dalių, kurioms reikia autentiškumo.

3.3.2. Svetainė renka statistiką apie lankytojų IP adresus. Ši informacija naudojama norint nustatyti ir išspręsti technines problemas, kontroliuoti finansinių mokėjimų teisėtumą.

3.4. Bet kokia kita asmenine informacija, nenurodyta aukščiau (pirkimo istorija, naudojamos naršyklės ir naudojamos operacinės sistemos ir kt.), saugiai saugoma ir neatskleidžiama, išskyrus atvejus, nurodytus šios privatumo politikos punktuose 5.2. ir 5.3.

4. NAUDOTOJO ASMENS INFORMACIJOS SURINKIMO TIKSLAI

4.1. Naudotojo asmeninius duomenis svetainės administracija gali naudoti tikslams:

4.1.1. Įregistruoto vartotojo identifikavimas užsakymo pateikimui ir (arba) prekių pardavimo sutarties sudarymui nuotoliniu būdu su bendrove "TurboCentras".

4.1.2. Prieigos prie naudotojo asmeninių svetainės duomenų suteikimas.

4.1.3. Ryšių su vartotoju nustatymas, įskaitant pranešimų, prašymų siuntimą, paslaugų teikimo, vartotojo užklausų ir užsakymų apdorojimo.

4.1.4. Vartotojo vietovės nustatymas, sukčiavimo prevencijai.

4.1.5. Vartotojo pateiktų asmens duomenų autentiškumui ir patvirtinimui.

4.1.6. Naudotojo paskyros kūrimui, galimybei naudoti pirkiniu krepšelį.

4.1.7. Užsakymo būsenos pranešimams svetainės naudotojui.

4.1.8. Mokėjimų apdorojimui ir gavimui, mokesčių ar mokesčių lengvatų patvirtinimui.

4.1.9. Suteikimui vartotojui efektyvios pagalbos, esant techniniams ar kitokiems problemoms.

4.1.10. Vartotojui sutikus, produktų atnaujinimų, specialių pasiūlymų, informavimas apie kainas, informacinių biuletenių ir kitos informacijos pateikimas, "TurboCentras" vardu arba bendrovės "TurboCentras" partnerių vardu.

4.1.11. Reklaminės veiklos įgyvendinimas su vartotojo sutikimu.

5. ASMENINĖS INFORMACIJOS APDOROJIMO METODAI IR SĄLYGOS

5.1. ASMENINĖS INFORMACIJOS APDOROJIMO METODAI IR SĄLYGOS.

5.2. Vartotojas sutinka, kad svetainės administracija turi teisę perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims, tokiems kaip kurjerių tarnyboms, pašto organizacijoms, telekomunikacijų operatoriams tik tam, kad įvykdytų bendrovės "TurboCentras" svetainėje pateiktą vartotojo užsakymą, įskaitant prekių pristatymą.

5.3. Naudotojo asmens duomenys gali būti perduodami įgaliotajai valdžios institucijai tik teisės aktuose nustatytais pagrindais ir tvarka.

5.4. Kai asmens duomenys prarandami arba atskleidžiami, svetainės administracija informuoja naudotoją apie asmens duomenų praradimą ar atskleidimą.

5.5. Svetainės administracija imasi būtinų organizacinių ir techninių priemonių, kad apsaugotų naudotojo asmeninę informaciją nuo neteisėtos arba netyčinės prieigos, sunaikinimo, keitimo, blokavimo, kopijavimo, platinimo ir kitų neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų.

6. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Vartotojas (naudotojas) privalo:

6.1.0. Perskaityti šį dokumentą, taip pat šios svetainės nauduojimo taisykės ir sąlygas. Priimti arba atmesti aprašytas taisykės ir sąlygas. Jei vartotojas nesutinka su bet kuria šio dokumento pastraipa arba jei nesutinka su svetainės taisyklėmis, vartotojas turi nedelsdamas nutraukti naudojimąsi šia svetaine.

6.1.1. Pateikite informaciją apie asmeninius duomenis, reikalingus įmonės "TurboCentras" svetainės naudojimui.

6.1.2. Atnaujinti, papildyti pateiktą informaciją apie asmens duomenis, jei šią informaciją pakeisite.

6.2. Svetainės administracija privalo:

6.2.0. Vartotojui paprašius, administracija sutinka nedelsiant ištrinti vartotojo paskyrą ir visą vartotojo asmeninę informaciją. Prašymą pašalinti naudotojo duomenis galima siųsti kontaktine forma arba bet kurio kitu vartotojui patogiu būdu.

6.2.1. Naudoti gauta informaciją, tik tikslams, nurodytiems šios privatumo politikos 4 skyriuje.

6.2.2. Užtikrinti, kad konfidenciali informacija būtų laikoma paslaptyje ir nebūtų atskleista, pakeista ar perduota kitiems naudotojams be išankstinio vartotojo sutikimo, išskyrus atvejus, kurie nurodyti p. 5.2. ir 5.3. šios privatumo politikos.

6.2.3. Imtis atsargumo priemonių, kad būtų apsaugotas vartotojo asmens duomenų konfidencialumas pagal tvarką, kuri paprastai naudojama tokios informacijos apsaugai esamoje verslo apyvartoje.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Administracija, kuri neįvykdė savo įsipareigojimų, atsako už naudotojo patirtus nuostolius, susijusius su asmens duomenų piktnaudžiavimu, pagal įstatymus, išskyrus atvejus, numatytus p. 5.2., 5.3. ir 7.2. šios privatumo politikos.

7.2. Administracija nėra atsakinga už konfidencialią informaciją jeigu šia informaciją:

7.2.1. Tapo vieša prieš jos praradimą ar atskleidimą.

7.2.2. Buvo gauta iš trečiosios šalies, iki to kol ją gavo svetainės administracija.

7.2.3. Buvo atskleista su vartotojo sutikimu.

8. GINČŲ SPRENDIMAS

8.1. Prieš kreipdamiesi į teismą išspręsti ginčų dėl svetainės naudotojo ir svetainės administracijos santykių, privalote pateikti ieškinį (rašytinis pasiūlymas dėl savanoriško ginčo sprendimo).

8.2. Pretenzijos gavėjas per 30 kalendorinių dienų nuo reikalavimo gavimo dienos praneša ieškovui apie ieškinio nagrinėjimo rezultatus.

8.3. Jei susitarimas nepasiekiamas, ginčas bus perduotas teisminei institucijai pagal galiojančius teisės aktus.

9. PAPILDOMOS SĄLYGOS

9.1. Svetainės administracija turi teisę keisti šią privatumo politiką be vartotojo sutikimo ir įspėjimo.

9.2. Naujoji privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje, nebent kitaip numatyta naujoje redakcijoje.

9.3. Dabartinė privatumo politika yra prieinama adresu www.turbocentras.com/lt/privatumo-politika.html.

Prekė įtraukta į norų sąrašą

Ši svetainė naudoja slapukus. Daugiau informacijos rasite mūsų privatumo politikos puslapyje.